Změny v registraci motocyklů

08. 03. 2023

V návaznosti na změnu zákona 56/2001 Sb., v posledním znění z 1.12.2022, dochází ke změně způsobu registrace nových vozidel.

 

Od 1.3. 2023 dojde k ukončení vydávání Osvědčení o registraci – část II (velký technický průkaz)

výrobci nebo jejich akreditovanými zástupci v ČR. Prodejce vozidel již následně nebude tento doklad předávat zákazníkům jako součást dokumentce k novému vozu.

 

Namísto toho budou od 1.3.2023 vystavovat Osvědčení o registraci – část II pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností při registraci nového vozidla.

 

Osvědčení o registraci vozidla – část II vystaví registrační úřad na základě technických dat k vozidlu, která digitálně ukládá výrobce/ autorizovaný zástupce do databáze Ministerstva dopravy a registrační úřady mají k těmto datům přístup.

 

Při registraci nového vozidla bude muset zákazník nově předložit originál CoC listu (Certificate of Conformity), dodávaný s vozem, případně se na požádání prokázat nákupní fakturou.

 

V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat